Informatie

 

MEER INFORMATIE

 

Neem contact met ons op zodat wij samen met u de mogelijkheden kunnen bespreken.

 


Informatie

Klachtenprocedure

TD Thuiszorg is aangesloten bij de klachtenportaal zorg, de klachtenregeling voor kleinschalige zorgvoorzieningen in de zorg. De klachtenportaal heeft ook aansluiting bij de erkende externe geschilleninstantie KPZ. De leden van het klachtenportaal kunnen hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling garanderen.Klachtenafhandeling cliënten

Het kan een keer gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt u dit bespreekbaar maken met uw zorgcoördinator. Mocht u er samen met uw zorgcoördinator niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het kantoor om uw situatie voor te leggen. De medewerkers op kantoor zullen dan samen met u kijken naar een oplossing. Mocht u er ook met de medewerkers van kantoor niet uitkomen of zich anderszins niet gehoord voelen, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Klachtenfunctionaris

Als een persoon een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder, moet hij op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zet zich in om gedurende de klachtenprocedure te ondersteunen in het komen tot een oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder.


Wat kan de klachtenfunctionaris betekenen?

  • Het bieden van een luisterend oor;
  • De klacht in ontvangst nemen en de klachtenprocedure starten;
  • Ondersteunen bij het formuleren van de klacht;
  • Uitleg geven over de klachtenprocedure;
  • Signaleren en adviseren;
  • Uitleg geven over het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissieGeschillencommissie

Als de ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de externe geschilleninstantie KPZ. De geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. Zie onze klachtenprocedure.Privacy

TD Thuiszorg gaat uitermate zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens om onze zorg en andere diensten goed en veilig te kunnen aanbieden. Zie onze privacy beleid.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Contact:

 

adres:

Van Ruijsdaellaan 22

3117 XS Schiedam

 

e-mailadres:

info@tdthuiszorg.nl

 

telefoon:

010-76 17 191


telefonisch bereikbaar van

maandag t/m donderdag van 10:00 t/m 13:00 uur. 


via e-mail 24 uur bereikbaar.


website:

www.tdthuiszorg.nl

 

rekeningnummer:

NL 16 BUNQ2034 2385 75

 

KvK-nummer:

73371874

Copyright © 2019 TD Thuiszorg | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacyregeling | Klachtenregeling